Ang Aming mga Serbisyo

Matapos ang mga hindi matagumpay na pagtatangka ng isang kumpanya na makahanap sa isang lokal na lugar nang mga taong kailangan nito upang matiyak ang kabuhayan at pag-unlad nito, nag-aalok ang STERNA ng isang pangunahing serbisyo gamit ang International Recruitment upang mapagtagumpayan ang balakid na ito sa sumusunod na paraan:

 • Ang pagpapakita ng mga profile alinsunod sa pamantayan ng kliyente
 • Virtual at / o on-site na panayam sa mga kandidatong applikante
 • Ang pagsasakatuparan ng mga pagsusulit sa pagpapatunay ng kakayahan kung kinakailangan
 • Ang tulong para sa paglagda ng kontrata sa trabaho na inihanda alinsunod sa mga kinakailangan sa imigrasyon sa pagitan ng employer at ng empleyado
 • Ang paghahanda at pagsusumite ng mga dokumento na kinakailangan para sa pag-apruba ng gobyerno para sa isang long-stay visa at work permit
 • Ang mga logistikong kalakip ng paglalakbay ng bawat manggagawa mula sa kanyang bansang pinagmulan hanggang sa bansang patutunguhan
 • Ang pagsalubong at ang transportasyon ng mga manggagawa sa kanilang huling destinasyon

Karaniwan kapag ang isang internasyonal na kasunduan o kasunduan sa libreng kalakalan ay ginawa sa pagitan ng mga bansa, malamang na may isang listahan ng mga specialized trades o mga posisyon na ibinibigay sa seksyong International Mobility kung saan ang mga manggagawa na may required na mga pangangailangan ay pauna nang nasuri sa proseso ng imigrasyon. Bilang karagdagan, maaaring mangyari na kailangan ng goyerno na mapabilis ang pag-access sa bansa nito para sa partikyular na mga profile na maaaring makabawas nang husto sa oras ng pagtanggap ng long-stay visa at ng work permit. Samakatuwid ang STERNA ay nag-aalok ng isang pangunahing serbisyo gamit ang International Recruitment sa sumusunod na paraan:

 • Ang pagpapakita ng mga profile alinsunod sa pamantayan ng kliyente
 • Virtual at / o on-site na panayam sa mga kandidatong applikante
 • Ang pagsasakatuparan ng mga pagsusulit sa pagpapatunay ng kakayahan kung kinakailangan
 • Ang tulong para sa paglagda ng kontrata sa trabaho na inihanda alinsunod sa mga kinakailangan sa imigrasyon sa pagitan ng employer at ng empleyado
 • Ang paghahanda at pagsusumite ng mga dokumento na kinakailangan para sa pag-apruba ng gobyerno para sa isang long-stay visa at work permit
 • Ang mga logistikong kalakip ng paglalakbay ng bawat manggagawa mula sa kanyang bansang pinagmulan hanggang sa bansang patutunguhan
 • Ang pagsalubong at ang transportasyon ng mga manggagawa sa kanilang huling destinasyon

Sa kaganapan na ang kliyente mismo ay nakatagpo na ng isa o higit pang mga Foreign Worker sa loob o sa labas ng teritoryo na nais niyang kuhanan ng mga manggagawa, nag-aalok ang STERNA ng isang isinapersonal na serbisyo kasama angsumusunod:

 • Ang tulong para sa paglagda ng kontrata sa trabaho na inihanda alinsunod sa mga kinakailangan sa imigrasyon sa pagitan ng employer at ng empleyado
 • Ang paghahanda at pagsusumite ng mga dokumento na kinakailangan para sa pag-apruba ng gobyerno para sa isang long-stay visa at work permit
 • Ang mga logistikong kalakip ng paglalakbay ng bawat manggagawa mula sa kanyang bansang pinagmulan hanggang sa bansang patutunguhan
 • Ang pagsalubong at ang transportasyon ng mga manggagawa sa kanilang huling destinasyon